środa, 12 marca 2014

Dzień trzeci nowenny

O łaskę przezwyciężania kryzysów rodzinnych

Życie bez Boga i wybór tego, co niesie świat, niszczy nasze rodziny. Doświadczają one braku miłości, jedności, małżonkowie żyją obok siebie jak obcy ludzie. Rozbicie rodzin uderza w dzieci, rani je, a nienawiść i konflikty trwają przez pokolenia. Kryzys ojcostwa nasila się jak nigdy dotąd.

Święty Józefie, ty byłeś opiekunem Jezusa Chrystusa w czasie jego ziemskiego życia i głową Świętej Rodziny z Nazaretu, proszę o łaskę przezwyciężania wszelkich kryzysów rodzinnych, szczególnie wśród moich najbliższych. Niech Bóg obdarza nas swoją mocą, miłością, przebaczeniem i jednością, niech nasze rodziny wzrastają na wzór Świętej Rodziny.

złocenie i pierwsze sankiry...
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
 
MODLITWA  DO ŚW. JÓZEFA
Święty Józefie, Kościół czci ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna  słabych i potrzebujących pomocy, i wysławiam łaskawość twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiego cierpienia, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny.
Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do ciebie,  przedstawiając moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą gorąco proszę.
  Amen.
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz