czwartek, 13 marca 2014

Dzień czwarty nowenny

O łaskę wierności Bogu  dla dzieci


Troską chrześcijańskich rodziców jest wychowanie w wierze swojego potomstwa. Przykładem swego życia pokazują dzieciom, jak żyć, by podobać się Bogu i być Mu wiernym. Powierzają także Bogu swoje dzieci w modlitwie, by to On czuwał i prowadził je drogą wiodącą do nieba.   

Święty Józefie, ty razem z Maryją wychowywałeś Jezusa, Syna Bożego, i dbałeś o zachowywanie prawa Bożego w rodzinie, proszę o wierność dzieci, młodzieży Bogu samemu, o dobre dla nich wybory życiowe, o odnalezienie ich powołania w służbie Bogu i ludziom, co w konsekwencji przyniesie im szczęście, spełnienie.

kolejne warstwy...
 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
MODLITWA  DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, Kościół czci ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna  słabych i potrzebujących pomocy, i wysławiam łaskawość twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiego cierpienia, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny.
Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do ciebie,  przedstawiając moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą gorąco proszę. 

Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz