poniedziałek, 10 marca 2014

Dzień pierwszy nowenny do Świętego Józefa


O łaskę zaufania Bogu w trudnej sytuacji

 Nasza wiara jest szczególnie próbowana wtedy, kiedy przychodzą trudne doświadczenia. Jeśli zaufamy Bogu, często nie rozumiejąc tego, co nas spotyka, oraz uznamy, że sami nie możemy sobie pomóc, wtedy oddajemy miejsce Bogu, który zaczyna działać z mocą. 

Święty Józefie, ty nie zważałeś na trudności i niebezpieczeństwa i całą ufność pokładałeś w Bogu, proszę o łaskę zaufania Mu w każdej chwili mego życia, zwłaszcza kiedy czuję się bezradny wobec trudności, jakie mnie spotykają. Niech owocem zdania się na Pana będzie wzrost mojej wiary.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... (można dodać własną intencję)

MODLITWA  DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, Kościół czci ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna  słabych i potrzebujących pomocy, i wysławiam łaskawość twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiego cierpienia, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny.
Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami,
uciekam się do ciebie,  przedstawiając moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą gorąco proszę.  Amen.

dziś wybrałam deskę pod ikonę Świętego Józefa...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz