piątek, 14 marca 2014

Dzień piąty nowenny

O łaskę przezwyciężania kryzysów materialnych

Nasze ziemskie bytowanie wiąże się nieodzownie z troską o byt materialny. Sytuacja ekonomiczna w naszym kraju i na świecie prowadzi do pogarszania się warunków życia. Wiele osób popadło w kryzys finansowy. Zwłaszcza dotyka on najsłabszych i najuboższych: rodzin wielodzietnych, młodych małżeństw, emerytów i rencistów.
Święty Józefie, który zaradzałeś potrzebom materialnym swoich Bliskich - Jezusa i Maryi, proszę o łaskę przezwyciężania kryzysów materialnych tych rodzin, które doświadczają biedy, by mogły godnie żyć, odpoczywać, by dzieci mogły się uczyć.

pierwsze światła...
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
MODLITWA  DO ŚW. JÓZEFA
Święty Józefie, Kościół czci ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna  słabych i potrzebujących pomocy, i wysławiam łaskawość twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiego cierpienia, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny.
Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do ciebie,  przedstawiając moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą gorąco proszę. 

Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz