wtorek, 11 marca 2014

Dzień drugi nowenny

O łaskę przyjęcia woli Bożej

Życie każdego z nas jest w rękach miłującego Boga Ojca. Nic nie dzieje się bez Jego woli czy dopustu. Jak mówi Pismo św., nawet włos z naszej głowy nie spadnie bez wiedzy Boga. Często brakuje nam zgodny na akceptację trudnych wydarzeń, jakie nas dotykają.
Święty Józefie, chociaż twoje życie nie było łatwe, zawsze przyjmowałeś wolę Boga i byłeś jej posłuszny. Proszę cię, uproś mi łaskę, abym zawsze umiał przyjmować wolę Boga i wierzył, że wszystko, co mnie w życiu spotyka, jest dla mnie najlepsze, bo dane z Jego woli, a Bóg przecież mnie zna i wie, czego potrzeba dla mojego nawrócenia.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


dziś wykonałam szkic...


MODLITWA  DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, Kościół czci ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna  słabych i potrzebujących pomocy, i wysławiam łaskawość twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiego cierpienia, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny.
Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do ciebie,  przedstawiając moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą gorąco proszę. 

Amen.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz