sobota, 15 marca 2014

Dzień szósty nowenny

O łaskę znalezienia pracy dla bezrobotnych

Często sytuacja materialna wielu rodzin jest bardzo trudna z powodu utraty pracy przez ich jedynych żywicieli. Rzutuje to na życie rodzinne w każdym wymiarze. Niskie płace i świadczenia socjalne pogłębiają jeszcze bardziej biedę wielu rodzin.   
Święty Józefie, ty dobrze znasz trud i piękno pracy, przez którą uczestniczyłeś w stwórczym akcie Boga i utrzymywałeś swoją rodzinę, proszę o łaskę znalezienia odpowiedniej pracy dla wszystkich, którzy jej nie mają.

kolejne światła...
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
MODLITWA  DO ŚW. JÓZEFA
Święty Józefie, Kościół czci ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna  słabych i potrzebujących pomocy, i wysławiam łaskawość twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiego cierpienia, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny.
Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do ciebie,  przedstawiając moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą gorąco proszę. 

Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz